Despre noi

viziune

  • Mobilizarea tuturor credincioșilor din poporul lui Dumnezeu la o viață de misiune cu Dumnezeu.

Misiunea noastră

Să oferim cursuri de mobilizare, ucenicizare și formare pentru:

  • mobilizarea credincioșilor la o viață trăită în misiune cu Dumnezeu.
  • dezvoltarea oportunităților de misiune în cadrul bisericii.
  • încurajarea mobilizatorilor și eficientizarea acestora în slujirea lor dată de Dumnezeu.

Termeni ce ne definesc

Valori urmărite de noi

Statutul de credință

Credem că Biblia este Cuvântul inspirat și infailibil al lui Dumnezeu. Că există un singur Dumnezeu, care există veșnic în trei persoane: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, toate într-o singură Ființă.

Credem în Domnul nostru Isus Hristos, în nașterea Lui din fecioară, viața Lui fără păcat, minunile Sale, moartea Lui ispășitoare pe cruce, învierea Lui trupească, înălțarea Lui la dreapta Tatălui, domnia Sa asupra Bisericii Sale, dar și în revenirea lui personală, în putere și glorie să Își răpească Biserica.

Credem în mântuirea oamenilor păcătoși prin harul lui Dumnezeu și prin credința credinciosului.

Credem în slujirea Duhului Sfânt care lucrează în inimile și viețile credincioșilor, cu scopul de a duce o viață sfântă în ascultare și pentru a ne angaja cu rod în lucrarea lui Dumnezeu.

Credem în unitatea credincioșilor, obținută prin Domnul nostru Isus Hristos, pentru bunăstarea trupului Său – Biserica – mărturia noastră față de lume și pentru slava Sa.

Credem că Hristos a poruncit Bisericii să meargă în toată lumea și să facă ucenici din toate popoarele; botezându-i și învățându-i pe cei care se angajează să asculte de tot ce a poruncit Hristos.

Istoric Simply Mobilizing International

„Simply Mobilizing a început în Cebu City, Filipine, la sfârșitul anilor 1970, cu viziunea de a vedea o biserică națională puternică. 

Ne-am exprimat slujirea prin predarea unor seminarii de mobilizare interdenominaționale și a unei reviste…”